فرزانه افرا

فرزانه افرا

رئیس حسابداری

اطلاعات بیشتر
مریم اسماعیلی

مریم اسماعیلی

مسئول فروش

اطلاعات بیشتر
نوشین اکرم زاده

نوشین اکرم زاده

فروش

اطلاعات بیشتر
سمانه بیاتی

سمانه بیاتی

حسابدار

اطلاعات بیشتر
عبداله علیزاده

عبداله علیزاده

انباردار

اطلاعات بیشتر
مهسا احمدزاده

مهسا احمدزاده

امور اداری

اطلاعات بیشتر
مهدی نجارزاده

مهدی نجارزاده

توزیع

اطلاعات بیشتر
پیمان واعظ نیا

پیمان واعظ نیا

مدیرعامل

اطلاعات بیشتر
مونا دوزنده خراسانی

مونا دوزنده خراسانی

رئیس هیات مدیره

اطلاعات بیشتر
علی اصغر وعظ نیا

علی اصغر وعظ نیا

نائب رئیس هیات مدیره

اطلاعات بیشتر
محمد قاسم زاده

محمد قاسم زاده

پیمانکار توزیع

اطلاعات بیشتر
شبنم شفیعی

شبنم شفیعی

شبکه و سایت

اطلاعات بیشتر