نوشین اکرم زاده

نوشین اکرم زاده

فروش

اطلاعات بیشتر
مهدی نجارزاده

مهدی نجارزاده

توزیع

اطلاعات بیشتر
پیمان واعظ نیا

پیمان واعظ نیا

مدیرعامل

اطلاعات بیشتر
مونا دوزنده خراسانی

مونا دوزنده خراسانی

رئیس هیات مدیره

اطلاعات بیشتر
علی اصغر وعظ نیا

علی اصغر وعظ نیا

نائب رئیس هیات مدیره

اطلاعات بیشتر