علی اصغر وعظ نیا

علی اصغر وعظ نیا

تحصیلات:
لیسانس
رشته تحصیلی:
دامپزشکی
سمت:
نائب رئیس هیات مدیره