پیمان واعظ نیا

پیمان واعظ نیا

تحصیلات:
لیسانس
رشته تحصیلی:
مهندسی برق
سمت:
مدیرعامل