محلول استریل تزریقی (Metamizole Sodium) متامیزول سدیم محلول استریل تزریقی (Metamizole Sodium) متامیزول سدیم
هر میلی‌لیتر داروی متامیزول سدیم حاوی 500 میلی‌گرک متامیزول سدیم می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر است.
محلول استریل تزریقی – Ketoject کتوپروفن (کتوجکت) محلول استریل تزریقی – Ketoject کتوپروفن (کتوجکت)
هر میلی‌لیتر داروی کتوجکت حاوی 100 میلی‌گرم كتوپروفن می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.
محلول استریل تزریقی - Dexacoid دگزامتازون (دگزاکوئید) محلول استریل تزریقی - Dexacoid دگزامتازون (دگزاکوئید)
هر میلی‌لیتر داروی دگزاکوئید (دگزامتازون) حاوی 4 میلی‌گرم دگزامتازون به صورت ملح سدیم فسفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.
محلول استریل تزریقی - Flunixin Meglumine - Fluject فلونیکسین مگلوماین (فلوجکت) محلول استریل تزریقی - Flunixin Meglumine - Fluject فلونیکسین مگلوماین (فلوجکت)
هر میلی‌لیتر داروی فلوجکت حاوی 50 میلی‌گرم فلونیکسین به صورت ملح مگلوماین می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.
محلول استریل تزریقی - Phenylbutazone - Butadion فنیل بوتازون (بوتادیون) محلول استریل تزریقی - Phenylbutazone - Butadion فنیل بوتازون (بوتادیون)
فنیل بوتازون یک داروی ضد التهاب غیراستروئیدی است. هرمیلی لیتر دارو حاوی 200 میلی گرم فنیل بوتازون می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.