محلول استریل تزریقی Fertirelin گنادورلین (فرتیرلین) محلول استریل تزریقی Fertirelin گنادورلین (فرتیرلین)
هر ميلی‌ليتر داروی فرتیرلین حاوی 100 ميكروگرم گنادورلين به شكل ملح استات می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.
محلول استریل تزریقی Cloprost کلوپروستنول سدیم (کلوپروست) محلول استریل تزریقی Cloprost کلوپروستنول سدیم (کلوپروست)
هر میلی‌لیتر داروی کلوپروست حاوی 250 میکروگرم کلوپروستنول سدیم می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.