تاریخ انتشار:۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۰ دي
محلول استریل تزریقی – Ketoject کتوپروفن (کتوجکت) هر میلی‌لیتر داروی کتوجکت حاوی 100 میلی‌گرم كتوپروفن می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

  كتوپروفن یك ضد التهاب غیر استروئیدی از گروه اسید پروپیونیك است. كتوپروفن از طریق مهار سیكلوكسیژناز(Cycloxygenase) كه مهمترین آنزیم در تبدیل آراشیدونیك اسید به پروستاگلاندین، پروستاسیكلین و ترومبوكسان می‌باشد، اثرات ضدالتهابی، ضد تب و ضد دردی خود را انجام می‌دهد.

فارماكوكینتیک کتوپروفن

كتوپروفن بعد از تجویز به روش عضلا نی سریعاً جذب می‌شود. در اسبها 99% كتوپروفن به آلبومین پلاسما متصل می‌شود. این دارو به طور وسیعی در بافتهای بدن توزیع می‌شود و ممكن است غلظتهای كافی از آن در مایع سینوویال برسد.

كتوپروفن به روش كونژوگاسیون متابولیزه می‌شود و استرگلوكورونیک آن از طریق ادرار دفع می‌شود. كتوپروفن در اسب نیمه عمر یك ساعته دارد و در دامهای با فعالیت كبدی و كلیوی طبیعی تكرار دوز منجربه تجمع دارو در بدن نمی‌شود.

ایمنیت داروی کتوجکت

مطالعات مختلف نشان می‌دهد كه كتوپروفن در مقایسه با دو داروی فنیل بوتازون و فلونیكسین مگلومین از مرز ایمنی (Marginal Safety) وسیعتری برخوردار است. در اسب متعاقب تجویز كتوپروفن تا 5 برابر دوز توصیه شده mg/kg 2/2 (به مدت 5-3 روز)، هیچ گونه شواهدی از اثرات سمی‌دارو مشاهده نگردید.

موارد مصرف ​کتوجکت

كتوپروفن در اسب و گاو به عنوان دارویی با خواص ضد التهابی، ضد دردی و ضد تب قوی در موارد مختلف به كار می‌رود.

اسب: در درمان التهابات غیرعفونی سیستم عضلانی - استخوانی به شرح ذیل به كار می‌رود :

الف - التهاب سینوویال‌های وتری (Synovitis)، التهاب مفاصل (Arthritis)، التهاب تاندون‌ها (Tendonitis)، استئو كندریت، التهاب ضریع استخوان، تورم تاج سم (Laminitis)، التهاب نسوج نرم، التهاب و دردهای بعد از جراحی 

ب- درمان دردهای احشایی در دل درد (Colic) اسب  

گاو:

الف- درمان التهابات غیر عفونی سیستم عضلانی - استخوانی

ب - درمان حمایتی در ورم پستان حاد (Acute Mastitis)، ادم و خیز پستانی (Mammary Oedema)

ج- درمان التهابات دستگاه تنفس 

د- دل درد گاو (Colic) 

مقدار مصرف:

گاو: روزانه 3 میلی‌گرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن (3 میلی‌لیتر به ازای 100 كیلوگرم وزن بدن) به مدت 1 تا 3 روز 

اسب: روزانه 2/2 میلی‌گرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن (10 میلی‌لیتر به ازای 450 كیلوگرم وزن بدن) به مدت حداكثر5 روز 

روش مصرف: به روش عضلانی یا آهسته وریدی تزریق شود.

موارد عدم مصرف کتوجکت

این دارو فقط مصرف دامپزشكی دارد. لذا از مصرف این دارو در انسان جلوگیری شود .

در دام‌های دچار نارسایی شدید كبدی یا كلیوی مصرف نشود.

در دام‌های با تاریخچه زخم و التهاب گوارشی استفاده نشود .

در دام‌های حساس به داروهای ضد التهاب غیر استروییدی استفاده نگردد.

داخل مفصل تزریق نشود.

دوره پرهیز از مصرف:

گوشت: 28 روز پس از آخرین تزریق .

شیر: 7 روز پس از آخرین تزریق .

نكته قابل توصیه:

مصرف این دارو در اسب حین مسابقه مجاز نمی‌باشد.

شرایط نگهداری:

دارو در دمای كمتر از 30 درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری شود . از یخ زدگی دارو جلوگیری شود.

بسته بندی: این دارو در ویال 20 ، 50 و 100 میلی‌لیتری عرضه می‌گردد.