تاریخ انتشار:۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۰ دي
مک تومیل سموم دامی به فرم امولسیون بوده و برای مبارزه با انگل‌های خارجی دام کاربرد داشته و پس از رقیق‌سازی، به روش‌های حمام و محلول پاشی سطح بدن دام استفاده می‌شود.

 سموم دامی به فرم امولسیون بوده و برای مبارزه با انگل‌های خارجی دام کاربرد داشته و پس از رقیق‌سازی، به روش‌های حمام و محلول پاشی سطح بدن دام استفاده می‌شود.

مکتومیل 10% :

با گروه شیمیایی پایروتیروئید سنتزی بر علیه کنه‌های یک میزبانه و چند میزبانه، انواع میاز، مایت های مولد جرب، مگس‌ها، پشه‌های گاو، گوسفند و طیور و در جایگاه های خالی دام و مرغداری‌ها کاربرد دارد.

دوز مصرفی: یک لیتر در یک هزار لیتر آب

مک سیدول 60% :

با گروه شیمیایی ارگانوفسفره بر علیه کنه، جرب و شپش در گاو، گوسفند، بز و در جایگاه‌های خالی از دام کاربرد دارد. (مصرف این سم در طیور و گربه مجاز نمی‌باشد.)

دوز مصرفی: یک لیتر در یک هزار لیتر آب