تاریخ انتشار:۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۰ دي
پودر خوراکی آنتی اسیدوز پودر خوراکی آنتی اسیدوز حاوی 99% سدیم بی‌کربنات، در درمان اسیدوز و درمان گوساله‌های زمین‌گیر بعلت اسهال یا سخت‌زایی، ضدعفونی دهان در بیماری ویروس تب برفکی.

 پودر خوراکی حاوی 99% سدیم بی‌کربنات، دردرمان اسیدوز و درمان گوساله‌های زمین‌گیر بعلت اسهال یا سخت‌زایی، ضد‌عفونی دهان در بیماری ویروس تب برفکی. 

موارد مصرف آنتی اسیدوز

در درمان اسیدوز متابولیک و اسیدوز رومینال و درمان جبرانی بی‌کربنات به دنبال اسهال های حاد در گوساله‌های زمین‌گیر به علت اسهال یا سخت‌زایی.

ضدعفونی محوطه دهان در بیماری‌های ویروسی نظیر تب برفکی

میزان و طریقه مصرف آنتی اسیدوز

محلول ایزوتونیک یا هایپرتونیک (4 - 1 ساشه در یک لیتر آب) با توجه به شدت اسیدوز از طریق خوراکی مصرف شود.

در موارد ضدعفونی محوطه دهان 4 ساشه در یک لیتر آب.

موارد احتیاط:

این دارو به علت ایجاد محیط قلیایی در دستگاه گوارش و تداخل دارویی بهتر است تحت نظر دامپزشک مصرف شود و از تجویز آن با سایر داروهای خوراکی تا 2 ساعت اجتناب شود.

بسته بندی: در ساشه‌های 13 گرمی