تاریخ انتشار:۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
لوامیزول (دامیازول) هر ساشه‌ دامیازول حاوی 1500 میلی‌گرم‌ لواميزول‌ هيدروكلرايد می‌باشد.

 موارد مصرف دامیازول

لوامیزول‌ به‌ دلیل‌ امكان‌ استفاده‌ در تعداد زیادی‌ از حیوانات‌ اهلی‌ ازقبیل‌ گوسفند، بز، گاو، اسب‌، خوك‌، طیور، سگ‌ و گربه‌ وهمچنین‌ حیوانات‌ وحشی‌ به‌عنوان‌ داروی‌ كاملاً مؤثر برروی‌ مراحل‌ نوزادی‌ و بلوغ‌ اكثر نماتودهای‌ لوله‌ گوارش‌ و تنفس‌ حیوانات‌ از قبیل‌ همونكوس‌، استرتاژیا، تریكوسترونژیلوس‌ وكوپریا شناخته‌ شده‌ است‌. لوامیزول‌ همچنین‌ بر روی‌ دیكتیوكولوس‌ ریه‌ تأثیر قابل‌ توجهی‌دارد.

هشدار:

توصیه‌ می‌شود در میش‌های‌ آبستن‌ لوامیزول‌ را یك‌ بار6 هفته‌ پیش‌ از زایش‌ و ‌ بار دیگر به هنگام‌ از شیر گرفتن‌ بره‌ها خورانید.

مقدار و روش‌ مصرف‌ دامیازول

تمامی دام‌های‌ اهلی‌ و وحشی‌: محتوی هر ساشه 5 گرمی را در 200 میلی‌لیتر آب  تمیز حل نموده (هر میلی‌لیتر حاوی 7.5 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید) و یک میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام با دستگاه مایع خوران به حیوان بخورانید (هر ساشه‌ برای درمان‌ 5 رأس‌ دام‌ به‌ وزن‌ 40 كیلوگرم‌ یا مجموعاً 200 كیلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ دام می باشد‌)

طیور: ‌ 25 میلی‌گرم‌ لوامیزول‌ به ازای هر کیلوگرم وزن زنده طیور در نظر گرفته شود. محتویات یک ساشه 5 گرمی برای 60 جوجه 0.5 کیلوگرمی و یا 30 جوجه ا کیلوگرمی کافی است. باید طیور را یک شب تشنه نگاه داشت و صبح روز بعد آب حاوی دارو را در اختیار آنها قرار داد.

نكات‌ قابل‌ توجه:

دقت‌ شود كه‌ حتماً میزان‌ كافی‌ دارو به حیوانات‌ خورانیده‌ شود.

خورانیدن‌ لوامیزول‌ حداقل‌ در ابتدای‌ بهار و پاییز به‌ تمام‌ گله‌ ضروری‌ است‌.

لوامیزول‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ ازمطمئن‌ترین‌ داروهای ضد کرم در گاو، گوسفند و بز شناخته‌ شده‌ است‌.

در مورد گاوهایی‌ كه‌ در اصطبل‌ و به صورت دستی‌ تغذیه می‌شوند،‌ یك‌ دوز لوامیزول در آغاز نگهداری‌ دراصطبل‌ به‌ هر گاو و گوساله‌ خورانیده‌شود.

عوارض جانبی لوامیزول

در گوساله‌ با تجویزدوبرابر دوز توصیه‌ شده‌، به‌ ندرت‌ علایمی‌ از قبیل‌ تحرك‌ زیاد و سیلان‌ بزاق‌ دیده‌ شده‌ است‌.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 72 ساعت

شیر: 48 ساعت

شرایط‌ نگهداری:

دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.