عبداله علیزاده

عبداله علیزاده

تحصیلات:
فوق دیپلم
رشته تحصیلی:
دامپزشکی
سمت:
انباردار