تاریخ انتشار:۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر
تبریک ویژه شرکت آژنددام توس به منتخبین شورای نظام دامپزشکی تبریک ویژه شرکت آژنددام توس به منتخبین شورای نظام دامپزشکی خراسان رضوی

 بالاخره انتظارات پایان یافت و از مجموع 379 رای اخذ شده لیست 8 نفره توانستند به شورای نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی دست یابند:

 

اول کوشکی با  152رای ، دوم سلیمانی با 113 رای ،سوم بهشتی فر با 106 رای ، چهارم باقری با 100رای ، پنجم اسدی با 95 رای ، ششم حیدری فرد با 87 رای، هفتم قنبری با 83 رای، هشتم سیاح با 80 رای
 
شرکت آژنددام توس به یکایک راه یافته گان بویژه سرکار خانم دکتر بهشتی فر و آقایان جناب دکتر کوشکی و دکتر قنبری تبریک عرض کرده و امید به اجرای دقیق وظایف شورا و تحولات مثبت را در صنعت دام و طیور کشور دارد.