تاریخ انتشار:۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر
اظهار نظر تنی چند از کاندیداهای شورای نظام دامپزشکی گفتگویی کوتاه و آشنایی با نظر کاندیداهای نظام دامپزشکی

 در تمام سال‌های پس از تشکیل سازمان نظام دامپزشکی و تشکیل شوراهای استانی نظام دغدغه‌هایی درتقابل شدید بخش خصوصی و دولتی در انتخابات اول  بوده و هست.  انتخابات بعد فرستادن نمایندگانی صرفا از صنف خود به شوراهای استانی دغدغه همکاران بود، به نحوی که تصور می‌شد با غالب شدن یک صنف خاص بر ترکیب شورای نظام استان احیاناً ممکن است حقوق سایر صنوف نادیده یا کم رنگ شود(که پربیراه  هم نیست).

اما علت وجود چنین نگرانی هایی بیشتر ناشی از سلیقه‌ای عمل نمودن شوراهای نظام استان‌ها و یا احیاناً تحت تاثیر قرار گرفتن اعضای شورا از فشارهای بیرونی بر آن بوده است در حالی که در سازمان‌های این‌چنینی شوراهای استانی باید از خط مشی کلی سازمان نظام کشور با تأکید بر تمام ظرفیت های قانونی و اختیارات تفویض شده پیروی نمایند .مسلماً در این راستا ایجاد گروه های مشورتی برای اعضای شورای استانی و انعکاس و پیگیری مستمر انها در سازمان نظام کشور ،از مهمترین راهکارهای عملی است که به سادگی قابل اجرا و پیگیری است.
در این میان پاسخگویی اعضای منتخب هم باید مورد مطالبه و پیگیری مستمر  رای دهندگان باشد.
انجمن های صنفی دامپزشکی تا حدود زیادی می توانند این نقش را ایفا کنند. در این میان هوشمندانه ترین انتخاب همکاران با آگاهی بر محدوده اختیارات شوراهای استانی(ونه صرفا وعده های تحقق نیافتنی) میتواند انتخاب کسانی باشد که ضمن تعامل سازنده با بخش های مختلف دامپزشکی اعم از دولتی و خصوصی تحت تاثیر فشارهای مراکز قدرت چه دولتی وچه خصوصی قرار نگیرند.
 
دکتر محمد طیبی
 
برگ زرین دیگری از انتخابات نظام دامپزشکی کشور در حال ورق خوردن است.. چه بهتر که در این صفحه سفید کلمات رنگین و طلایی نقش ببندد.. کلماتی که انگیزه و اعتماد همکاران رو به آینده بیشتر کند، و نوید بخش آینده ای روشن باشد.. میبایست خط خوردگیها که همان خدایی نکرده دلخوری و دشمنی و تنگ نظریست در این صفحه سفید انتخابات استانمان که بعد از ۱۰ سال در حال نگارش است نباشد..
خداروشکر شناخت کافی روی همکاران کاندیدا در این مدت ایجاد شده.. مهم تشکیل نظام فراگیر و هدفمند است.. نظامی که با تکیه بر قانون و ایجاد رابطه موثر تصمیمات صحیح بگیرد. اهداف همه عزیزان و دغدغه صنفی همکاران کاملا مشخص است.. اما مهمترین مساله انسجام ، عدم رویاپردازی، تفکر جمعگرا و وقت گذاشتن و پیگیری مشکلات است.. مخصوصا همکاران جوان و تازه کار یا جویای کار که انصافا مشکلات آنها بیشتر و اساسیتر است.. 
علی اسدی
 
همانطوری همه شما عزیزان  واقف هستید صنف دامپزشکی کشور در طی سالهای گذشته  متناسب با نقشی که در اقتصاد و امنیت غذایی کشور داشته است  نتوانسته به جایگاه واقعی از لحاظ اجتماعی. سیاسی و اقتصادی مطلوب و متناسب با حرفه خودش برسد . متاسفانه هم مدیران سازمان دامپزشکی و هم  نظام دامپزشکی از ظرفیت بالقوه ای  که این حرفه دارد در جهت ارتقاء جایگاه صنف نتواسته اند استفاده نمایند  واکنون که در آستانه انتخابات نظام دامپزشکی قرار داریم شما عزیزان سعی کنید با انتخاب افرادی  که دارای ارتباط اجتماعی وراهبردی با حوزه های  مدیریت سیاسی کشور و همچنین آشنایی به مسائل حقوقی  دارند تا انشاالله  از ظرفیتهای استانی و ملی برای ارتقاء جایگاه و رفع مشکلات صنفی بهره برداری لازم را داشته باشید .
 
دکتر صاحبی