سمانه بیاتی

سمانه بیاتی

تحصیلات:
لیسانس
رشته تحصیلی:
حسابداری
سمت:
حسابدار