تاریخ انتشار:۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۰ دي
سم شو این دارو جهت ضدعفونی و درمان گندیدگی سم استفاده می‌شود.

 هر ساشه سم شو باید در 2 - 1 لیتر آب (محلول 10 - 5 درصد) به صورت ضدعفونی و یا حمام دادن سم به مدت 2 - 1 دقیقه، دو نوبت در روز به مدت 4 روز مورد استفاده قرار گیرد.

جهت کسب نتیجه مطلوب بهتر است سم حیوان تمیز و بافت‌های عفونی تراشیده شود و جایگاه حیوان تمیز و خشک گردد.

جهت پیشگیری می‌توان از محلول 5% در حوضچه‌های ضدعفونی استفاده کرد.

موارد احتیاط در مصرف سم شو: از مصرف خوراکی حیوان (به خصوص در گوسفند) اجتناب شود.

از آلودگی مو یا پشم حیوان به دلیل رنگی شدن و آلودگی محیط جلوگیری شود.

باید توجه شود بعد از چند بار استفاده از محلول، خاصیت محلول از بین می‌رود.

بسته بندی: ساشه 100 گرمی