تاریخ انتشار:۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۰ دي
ضدعفونی کننده پستان - Teatador 3 تیت دیپ (تیتادر 3) تیتادر 3 یک ماده تیت دیپ بوده که جهت ضدعفونی نوک پستان‌ها به کار می‌رود.

 تیتادر 3 یک ماده تیت دیپ بوده که جهت ضدعفونی نوک پستان‌ها به کار می‌رود.

نیازهای پرورش دام خود را بیابید.

ترکیبات تیتادر 3:

پویدیون آیوداین ..... 30 گرم 

مواد نرم کننده ...... 10 گرم

آب دیونیزه ......... تا یک لیتر

موارد مصرف تیتادر 3

تیتادر 3 یک ماده تیت دیپ ایده آل بوده و با توجه به اثر آن بر ضد انواع میکروارگانیسم‌ها از قبیل فرم های وجتاتیو و اسپور باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها، می تواند جهت ضدعفونی نوک پستان‌ها به کار رود. خصوصا اثر بسیار قوی این ماده ضدعونی کننده بر ضد عوامل موجد ورم پستان، کاربرد آن را بسیار  وسیع ساخته است.

1- ضدعفونی پستان‌ها قبل از شیردوشی: پس از پاک کردن سطح پستان، محلول تیتادر 3 را به نسبت 1 به 10 در آب رقیق نموده و سپس پستان و نوک آن را توسط این محلول شستشو دهید.

2- انجام تیت دیپ پس از شیردوشی: پس از شیردوشی، محلول تیتادر 3 را بدون آنکه رقیق گردد توسط اسپری روی نوک پستان پاشیده و یا با استفاده از ظروف مخصوص تیت دیپ، نوک پستان را در محلول تیتادر3 فرو ببرید.

3- جهت ضدعفونی سر پستانک دستگاه شیردوش، لوله های شیردوش و سایر وسایل دامداری: محلول تیتادر 3 را به نسبت 1 به 10 رقیق نموده و لوله‌های شیردوش را توسط آن بشویید. در مورد سرپستانک‌ها می‌توانید آن ها را یه مدت 10 دقیقه در محلول 1 به 10 تیتادر3 غوطه‌ور نمایید.