تاریخ انتشار:۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۰ دي
محلول استریل تزریقی - Parvaqune بوپارواگون (پارواکون) هرمیلی لیتر داروی پارون حاوی 150 میلی گرم ماده موثره پارواکون می باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می باشد.

 پارواکون یک نفتوکینون می‌باشد که علیه گونه‌های مختلف تیلریا پاروا (T.parva) و تیلریا آنولاتا (T.annulata)  اثرزیادی دارد. پارواکون یک تیلریاسید (ضد تیلریا) قوی است که در درمان مراحل شیزونت و پیروپلاسمی تیلریا بکار می‌رود. این دارو همچنین در حیوانات آلوده به تیلریا که هنوز علائم بالینی درآنها ظاهر نشده است نیز به کار می‌رود. متعاقب تزریق پارواکون به روش عضلانی جذب آن ازمحل تزریق سریع می‌باشد.

موارد مصرف بوپارواگون

تیلریوز بیماری شایع مناطق گرمسیری است و عامل آن گونه‌های مختلف تیلریا می‌باشد که ازطریق کنه‌‌ها منتقل می‌شود. پارواکون دردرمان بیماری تیلریوز ناشی از گونه‌های مختلف تیلریا مانند آنولانا (T.annulata) عامل بیماری تیلریوز در ایران وتیلریا پاروا (T.parva)عامل تب سواحل شرق (East Coast Fever) بکارمی‌رود.

مقدار مصرف

گاو :1 میلی لیتر به ازای هر 20کیلوگرم وزن بدن (10 میلی گرم به ازای هرکیلو وزن بدن)

این درمان بایدپس از 48 ساعت تکرار گردد.

روش مصرف  پارواکون

پارواکون فقط باید به روش عضلانی تزریق شود و بهترین محل تزریق عضله گردن با رعایت کامل شرایط بهداشتی است، بنابراین محل تزریق نباید مرطوب ویا کثیف باشد. تزریق بیش از 10میلی لیتر در یک محل توصیه نمی‌شود و درمواقعی که مقدار تزریق بیش از 10میلی لیتر است باید مقدارتزریق عضلانی را در2 یا 3 ناحیه بدن حیوان تزریق کرد.

هشدار: تزریق وریدی و زیر پوستی دارو اکیدا ممنوع است.

عوارض جانبی بوپارواگون

گاهی ممکن است پس ازتزریق دارو، محل تزریق متورم گردد که طبیعی و گذرا است.

نکات قابل توصیه: درهنگام ظهور علائم تیلریوز درحیوانات ممکن است آثار و علائم بالینی سایر عفونت­های قابل انتقال توسط کنه­‌ها مانند پلاسموز Cowdriosis ویابابزیوز که دراثر تضعیف سیستم ایمنی بدن، عارض حیوان گردیده اند ازنظر مخفی بماند، لذا در چنین مواقعی درمان­های مناسب باید انجام گیرد.

دوره پرهیز ازمصرف 

گوشت :28روز

شیر:14 روز

شرایط نگهداری پارواکون

دارودردمای کمتر از25 درجه سانتی گراد و دورازنور و دسترس کودکان نگهداری شود. پارون دردرجه حرارت­های کمتر ازدمای ذکر شده به صورت جامد در می‌آید، که این جامد شدن برروی کاریوی دارو هیچ گونه اثری ندارد. قبل ازاستفاده داروبه درجه حرارت بدن رسانیده شود. بعد از مصرف ظرف خالی را درکاغذ پیچیده ودر سطل زباله قرار دهید.

 این دارو در ویال 100میلی لیتری عرضه می‌گردد.

ساخت: شرکت دارو سازی نصر تحت لیسانس لابراتورهای داروسازی پارنل – استرالیا